Investering in vastgoed

ALGEMENE VOORWAARDEN

De website www.wprealestate.be is ontwikkeld en wordt beheerd door WP Real Estate BV, met hoofdzetel in Descampsstraat 9, 8370 Blankenberge, België. 
Telefoon: 050 43 55 03
Email: info@wprealestate.be
BTW BE 0802.670.644

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website www.wprealestate.be.

De bezoeker aanvaardt, door het gebruik van de website, zonder enige uitzondering de gebruiksvoorwaarden en verbindt er zich toe deze na te leven. WP Real Estate heeft het recht om de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden na te lezen na elk gebruik van de website.

AANSPRAKELIJKHEID

De website dient om algemene informatie te verstrekken over de projecten en activiteiten van WP Real Estate BV en haar commerciële entiteiten. De gebruiker verwerkt de informatie op eigen risico.

De informatie en de gegevens die vermeld staan op deze website werden met de grootste zorg samengesteld. Toch kunnen WP Real Estate BV, haar dochtervennootschappen en/of informatieleveranciers de volledigheid, correctheid of geschiktheid van de informatie niet garanderen voor om het even welke doeleinden. WP Real Estate is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die op deze website wordt weergegeven en kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen. Zelfs indien deze zou voortvloeien uit herhaaldelijke of zware fout veroorzaakt door de website, door hacking, virussen, computermisdrijven. Ook kan WP Real Estate BV niet worden aansprakelijk gesteld bij eventuele disfuncties van het contactsysteem.

Indien de gebruiker incorrecte informatie zou opmerken, kan hij contact opnemen met de webbeheerder via info@wprealestate.be

INTELLECTUELE RECHTEN

De website en de inhoud ervan (teksten, lay-out, structuur, grafische vormgeving, logo, product- en bedrijfsnamen, software, etc.) worden beschermd door de intellectuele rechten van WP Real Estate BV., leveranciers en partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Product- of bedrijfsnamen die niet tot WP Real Estate BV behoren, maar wel vermeld zijn op deze website, kunnen merken zijn van respectieve eigenaars.

De gebruiker van de website mag geen informatie, project, dienst, product of software aanpassen, kopiëren, reproduceren, doorgeven, verspreiden, publiceren, verkopen, werken creëren die zijn afgeleide zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WP Real Estate BV of de rechthebbende.

LINKS

Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. WP Real Estate garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen WP Real Estate en de beheerders van die sites.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die ontstaan uit de website of het gebruik ervan zullen enkel onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd zijn. Enkel voor deze rechtbanken kan WP Real Estate BV worden gedagvaard.