investeren in vastgoed event

Frequently Asked Questions

Welke vragen worden ons het meest gesteld?

Waarom heeft de WP groep een fonds opgericht?

WP Hotels & Events heeft een vastgoedfinds opgericht om af te stappen van bankfinanciering en zijn jaarlijkse aflossingen. Om de groei ongeremd voort te kunnen zetten, is beslist om het vastgoed af te splitsen van de uitbating, hetgeen ook de norm is binnen de hotel-sector.

Investeer ik rechtstreeks in een hotelkamer, één gebouw of het geheel van al het vastgoed?

U investeert onrechtstreeks in vastgoed, door de aankoop van aandelen in WP Real Estate, dat op haar beurt investeert in vastgoed. Op deze manier investeert u in de hele portefeuille van vastgoed. Uw investering hangt dus niet af van één gebouw of één kamer.

Wie staat in voor het verhuur en de uitbating van de gebouwen?

WP Hotels & Events heeft een uitbatingscontract met WP Real Estate voor de hele vastgoedportefeuille van het fonds. 
Ze verzorgt de verhuur van appartementen, commerciële ruimtes en parkings, alsook de uitbating van de hotels en betaalt een vaste prijs aan WP Real Estate, onafhankelijk van de bezettingsgraad van het vastgoed.

Wie zorgt voor het onderhoud, de verzekeringen en de onroerende voorheffingen van het vastgoed?

De uitbatingsovereenkomst tussen WP Real Estate en WP Hotels & Events bepaalt dat WP Hotels & Events instaat voor het onderhoud, verzekeringen en onroerende voorheffingen. Dat maakt dat we in WP Real Estate hier geen lasten voor dragen.

Heeft WP Real Estate ook bankleningen?

Op vandaag zijn er nog een paar bankleningen die lopen aan héél voordelige voorwaarden. Die worden geleidelijk afgebouwd. Nieuwe gebouwen zullen ingebracht worden zonder bankleningen.

Wie mag investeren en hoeveel?

Iedereen mag investeren, zowel particulieren als vennootschappen, vanaf een minimumbedrag van €105.000.

Hoeveel brengt mijn investering op?

Er zijn vandaag drie componenten aan het beoogde rendement: (up-to-date cijfers vindt u in de brochure)

  • Een jaarlijkse netto-uitkering
  • 1% jaarlijks bestedingsbudget binnen de groep 
    (substantiële kortingen)
  • De jaarlijkse groei in vastgoedwaarde (te realiseren bij exit)

Hoelang moet ik investeren?

Aandelen kunnen ten allen tijde verkocht worden. De volledige meerwaarde (inclusief vastgoedwaardestijging) zal gerealiseerd worden bij de verkoop van het vastgoed. De huidige strategie bestaat erin om het fonds tot ongeveer €100M te laten groeien en over een 10-tal jaar in zijn geheel te verkopen aan een institutionele investeerder. Op dat moment is het de bedoeling dat alle investeerders hun meerwaarde kunnen realiseren.

Hoe en wanneer kan ik mijn aandelen verkopen?

U kan uw aandelen altijd verkopen wanneer u een koper heeft. De nieuwe koper moet wel voorgelegd worden aan het fonds en zal de anti-witwas procedure moeten doorlopen.

Na een periode van 5 jaar kan WP Real Estate ook terugkopen.

Kan ik de aandelen of de blote eigendom schenken aan mijn partner/kinderen?

U kan uw aandelen te allen tijde schenken aan partner of kinderen. Wij zullen uw notaris hierbij ondersteunen met de nodige informatie.

Vind je je vraag niet terug?

Contacteer ons

Heb je ook interesse in deze investeringsopportuniteit?

Wil je een volledig overzicht van de investeringsvoorwaarden en het verwachte rendement? Laat dan je gegevens achter in ons formulier en download vrijblijvend onze brochure. Naast de brochure kan u ook het essentiële informatiedocument (KID) aanvragen.

Dit is een reclame. Raadpleeg de brochure en het essentiële informatiedocument (KID) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

Investeren in vastgoed
Aanspreek titel 
Ik wens volgend document te ontvangen